HAVIAS chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH HAVIAS đang tuyển dụng 10 vị trí trong đó có những vị trí leader chủ chốt cho những ứAng viên có tầm nhìn và hoài bão. Hãy ứng tuyển ngay hôm nay để có cơ hội được làm việc tại một trong những công ty thời trang có văn hóa, môi trường làm việc khác biệt nhất VN.

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ONLINE

Hấp dẫn
31/10/2022
Hồ chí minh

SALE LEADER HAVIAS

Hấp dẫn
26/08/2022
Hồ chí minh

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (DESIGNER)

Thỏa thuận
20/10/2022
Hồ chí minh

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Hấp dẫn
30/07/2022
Hồ chí minh

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Hấp dẫn
30/08/2022
Hồ Chí Minh

DIGITAL MARKETING LEADER

Hấp dẫn
30/07/2022
Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

Hấp dẫn
18/08/2022
Hồ Chí Minh

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hấp dẫn
30/10/2022
Hồ Chí Minh

HUMAN RESOURCE LEADER

Hấp dẫn
26/08/2022
Hồ Chí Minh