HAVIAS chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH HAVIAS đang tuyển dụng 10 vị trí trong đó có những vị trí leader chủ chốt cho những ứAng viên có tầm nhìn và hoài bão. Hãy ứng tuyển ngay hôm nay để có cơ hội được làm việc tại một trong những công ty thời trang có văn hóa, môi trường làm việc khác biệt nhất VN.

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG HAVIAS

Hấp dẫn
10/11/2022
Hồ chí minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hấp dẫn
15/11/2022
Hồ chí minh

THỰC TẬP SINH MARKETING

Thỏa thuận
15/11/2022
Hồ chí minh

NHÂN VIÊN IT (CNTT)

Hấp dẫn
15/11/2019
Hồ chí minh

NHÂN VIÊN THU NGÂN

Hấp dẫn
30/09/2022
Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN CSKH KIÊM ADMIN

Hấp dẫn
05/11/2022
Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN KHO

Hấp dẫn
30/09/2022
Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

Hấp dẫn
30/09/2022
Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ RẬP

Hấp dẫn
15/11/2022
Hồ Chí Minh