HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ COUPON

Để có thể sử dụng mã Coupon của Havias tại trang web www.havias.com, các bạn có thể làm theo các bước dưới đây:

Bước 1Tìm kiếm sản phẩm muốn mua

Hướng_dẫn_sử_dụng_Coupon

Bước 2: Chọn sản phẩm

Hướng_dẫn_sử_dụng_Coupon

Bước 3: Cho vào giỏ hàng

Hướng_dẫn_sử_dụng_Coupon

Bước 4: Tiến hành đặt hàng

Hướng_dẫn_sử_dụng_Coupon

Bước 5: Điền thông tin cá nhân và mã Coupon

Hướng_dẫn_sử_dụng_Coupon

Bước 6: Đặt hàng và hoàn tất

Hướng_dẫn_sử_dụng_Coupon

popup

Số lượng:

Tổng tiền: