Tất cả tin tức

Ngày đăng: 20/04/2019

THU NGÂN (CASHIER)

Nắm bắt thông tin sản phẩm, nhanh chóng, chính xác. Chịu trách nhiệm về tiền mặt, tiền gửi...
Ngày đăng: 20/04/2019

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

Kiểm soát và điều hành hoạt động mua hàng từ nhiều khía cạnh theo yêu cầu của công...
Ngày đăng: 19/04/2019

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Lên ý tưởng Social Content bao gồm: Fanpage post, bài PR, nội dung website, Instagram, Forum seeding,… Nghiên cứu...
Ngày đăng: 19/04/2019

DIGITAL MARKETING LEADER HAVIAS

Đưa ra định hướng và xây dựng lộ trình digital marketing cho công ty, đảm bảo các chiến...
Ngày đăng: 19/04/2019

THỰC TẬP SINH MARKETING

Lên ý tưởng Content, phối hợp team Digital Marketing phát triển Social Content trên: Fanpage post, bài PR, nội...
Ngày đăng: 19/04/2019

STORE MANAGER HAVIAS (QUẢN LÝ CỬA HÀNG)

Phát triển doanh số cho cửa hàng, đề xuất giải pháp tăng doanh số. Duy trì hiệu quả...
Ngày đăng: 19/04/2019

HUMAN RESOURCE LEADER HAVIAS

Phát triển và áp dụng hệ thống đánh giá giúp cải thiện những đóng góp cá nhân, nhóm...
Ngày đăng: 19/04/2019

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ RẬP

Thiết kế rập và nhảy size trên máy tính ( hoặc làm rập tay theo yêu cầu của...
Ngày đăng: 19/04/2019

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

Chấm công và tính lương cho nhân viên. Quản lý đơn nghỉ phép, theo dõi và sắp xếp...
Ngày đăng: 19/04/2019

NHÂN VIÊN KHO (Warehouse & Logistics)

Kiểm soát và điều hành hoạt động nhập kho, xuất kho, lưu kho về chất lượng, giao hàng...
Ngày đăng: 19/04/2019

CHIEF ACCOUNTANT - KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về việc thu thập, tổng hợp và hạch toán kế toán....
Ngày đăng: 19/04/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Nhập chứng từ, hóa đơn phát sinh hàng ngày. Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn,...