Tất cả tin tức

Ngày đăng: 08/09/2022

TOP 4 TIPS CHỌN BÓP VÍ NAM PHÙ HỢP CHO PHÁI MẠNH

Thời trang là một ngôn ngữ chắc hẳn không còn xa lạ với mọi người. Trong vài thập kỷ...
Ngày đăng: 20/04/2019

THU NGÂN (CASHIER)

Nắm bắt thông tin sản phẩm, nhanh chóng, chính xác. Chịu trách nhiệm về tiền mặt, tiền gửi...
Ngày đăng: 20/04/2019

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

Kiểm soát và điều hành hoạt động mua hàng từ nhiều khía cạnh theo yêu cầu của công...
Ngày đăng: 19/04/2019

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Lên ý tưởng Social Content bao gồm: Fanpage post, bài PR, nội dung website, Instagram, Forum seeding,… Nghiên cứu...
Ngày đăng: 19/04/2019

DIGITAL MARKETING LEADER HAVIAS

Đưa ra định hướng và xây dựng lộ trình digital marketing cho công ty, đảm bảo các chiến...
Ngày đăng: 19/04/2019

THỰC TẬP SINH MARKETING

Lên ý tưởng Content, phối hợp team Digital Marketing phát triển Social Content trên: Fanpage post, bài PR, nội...
Ngày đăng: 19/04/2019

STORE MANAGER HAVIAS (QUẢN LÝ CỬA HÀNG)

Phát triển doanh số cho cửa hàng, đề xuất giải pháp tăng doanh số. Duy trì hiệu quả...
Ngày đăng: 19/04/2019

HUMAN RESOURCE LEADER HAVIAS

Phát triển và áp dụng hệ thống đánh giá giúp cải thiện những đóng góp cá nhân, nhóm...
Ngày đăng: 19/04/2019

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ RẬP

Thiết kế rập và nhảy size trên máy tính ( hoặc làm rập tay theo yêu cầu của...
Ngày đăng: 19/04/2019

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

Chấm công và tính lương cho nhân viên. Quản lý đơn nghỉ phép, theo dõi và sắp xếp...
Ngày đăng: 19/04/2019

NHÂN VIÊN KHO (Warehouse & Logistics)

Kiểm soát và điều hành hoạt động nhập kho, xuất kho, lưu kho về chất lượng, giao hàng...
Ngày đăng: 19/04/2019

CHIEF ACCOUNTANT - KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về việc thu thập, tổng hợp và hạch toán kế toán....